Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

  • Spare parts
  • Repairs
  • Exchange pool
  • Upgrades
Find out more

Aftermarket Support

UK +44 (0) 330 363 0006
US toll-free +1 877 666 0712

Email aog@meggitt.com

Politik til Overholdelse af Handelsregler

Overholdelse af statslige handelsregler er af afgørende betydning for Meggitt PLC og deres forretning med eksport og/eller import, enten direkte eller indirekte. Det præcise indhold af reglerne for en sådan virksomhed kan variere fra tid til anden, afhængigt af det internationale miljø.

Meggitt er dedikeret til at opretholde en fuld overholdelse af de love og bestemmelser, der vedrører handelskontrol i alle jurisdiktioner, hvori Meggitt arbejder.

Bestyrelsen har nedsat en Etik- og Handelskomité, som fører tilsyn med koncernens overholdelse af handelsreglerne og med eventuelle problemer vedrørende overholdelse. Komitéen ledes af bestyrelsesformanden (eller, i formandens fravær, en ikke-administrerende direktør).

For at hjælpe med at nå høje standarder og konsistens er der blevet lavet regionale Råd til Overholdelse af Handelsregler til Nord- og Sydamerika og Europa/Asien. Rådene består af repræsentanter fra hver af vores Strategiske Forretningsenheder og arbejdspladser i de respektive regioner, og de ledes som regel af en direktør for hovedbestyrelsen med professionelle rådgivere og advokatbistand til stede.

Meggitt har etableret et Program til Overholdelse af Handelsregler, som bliver implementeret i hele Gruppen. Programmet bliver løbende revideret og forbedret baseret på lovbestemte og forretningsrelaterede krav. Formændene for de Strategiske Forretningsenheder samt arbejdspladslederne er ansvarlige for at implementere og vedligeholde programmet og for at sikre, at de har de højeste standarder for handelskontrol.

Mere specifikke oplysninger om Programmet for Overholdelse af Handelsregler er blevet gjort tilgængelige for vores forretning, og yderligere informationer kan findes på Meggitt’s interne hjemmeside for Overholdelse af Handelsregler.

Spørgsmål, kommentarer eller bekymringer bør rettes til:

Philip Green – Administrerende direktør for handels- og virksomhedsanliggender, Meggitt PLC
(+44 (0) 1202 597569)

Politik om Overholdelse af Handelsregler

Eric Lardiere – Næstformand, Det Overordnede Råd og Sekretariat, Meggitt-USA, Inc.
(+1 805 526 5700 x 6650)

Kate Coulson – Ledende juridisk rådgiver, Meggitt PLC
(+44 (0) 2476 668973)

Bruce Jackson – Næstformand, Overholdelse af Handelsregler for Gruppen
(+1 303 638 9627)

Janet Pierce – Chef for Overholdelse af Handelsregler – Nord- og Sydamerika
(+1 970 685 4361)

Natasha Allen – Chef for Overholdelse af Handelsregler – Europe and Asia
(+44 (0) 7786 197307)

Godkendt af bestyrelsen:

Version 1, 24. februar 2005
Version 2, 1. november 2007
Version 3, 28. juli 2009
Version 4, 22. september 2014
Version 5, 7. november 2016


Print Friendly, PDF & Email