Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Quy Tắc Ứng Xử

1.0 MỤC ĐÍCH

Meggitt PLC và tất cả các công ty con sẽ hoạt động kinh doanh một cách công bằng, không thiên vị, và tuân thủ mọi điều luật và quy định hiện hành. Các giá trị Tinh Thần Tập Thể, Sự Chính Trực và Sự Xuất Sắc của chúng ta là trọng tâm của mọi hoạt động của chúng ta, và chúng ta củng cố các giá trị này hàng ngày bằng cách áp dụng các nguyên tắc văn hóa có hiệu quả làm việc cao của chúng ta. Chúng ta cam kết chắc chắn vì sự chính trực, trung thực và tôn trọng trong các mối quan hệ kinh doanh của mình; kể cả với khách hàng, nhà cung ứng, cộng đồng nơi chúng ta có hoạt động kinh doanh, và giữa các nhân viên của mình. Tiêu chuẩn cao nhất về hành vi hợp đạo đức được kỳ vọng ở các nhân viên, giám đốc của chúng ta và ở những ai thay mặt Meggitt khi thực hiện trách nhiệm chuyên môn của mình và trong ứng xử cá nhân của họ.

Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta tăng cường “làm việc đúng đắn” và “thực hiện đúng công việc” để chúng ta duy trì sự chính trực cá nhân và sự chính trực của công ty. Không có Quy Tắc Ứng Xử nào có thể giải quyết mọi tình huống có thể. Khi một hành động cụ thể không được đề cập hoặc khi bạn không biết chắc cần phải thực hiện hành động gì, bạn luôn nên tìm kiếm sự hướng dẫn. Quy Tắc này sẽ giúp bạn xác định các tài nguyên phù hợp và những người có thể giúp bạn.

2.0 CHÍNH SÁCH

Các nhân viên, giám đốc, và những người thay mặt cho chúng ta, theo các chính sách và thủ tục liên quan của chúng ta, phải:

 • Thường xuyên đọc Quy Tắc Ứng Xử này;
 • Tự làm quen với các chính sách và các quy trình của chúng ta;
 • Tham gia chương trình đào tạo để tìm hiểu về đạo đức kinh doanh, sự tuân thủ, các điều luật và quy định ảnh hưởng đến vai trò của bạn và công ty chúng ta;
 • Cảnh giác với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Quy Tắc Ứng Xử, hành vi phi pháp hoặc trái đạo đức và ngay lập tức báo cáo cho ban quản lý hoặc các cán bộ thích hợp khác (xem bên dưới). Nếu bạn cho rằng Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta hoặc các chính sách liên quan bị vi phạm, bạn có trách nhiệm lên tiếng;
 • Gửi thắc mắc hoặc quan ngại của bạn về hoạt động kinh doanh và theo dõi chúng đến khi có kết luận thích hợp theo Chính Sách Báo Cáo của chúng ta (có trên MC2 hoặc từ Đại Diện Đạo Đức Kinh Doanh tại địa phương của bạn);
 • Tuân thủ mọi điều luật và quy định hiện hành;
 • Công bằng và không thiên vị trong mọi giao dịch;
 • Không tham gia các hoạt động có thể làm phát sinh nghi vấn về tính chính trực, không thiên vị, và uy tín của bản thân bạn và Meggitt;
 • Không tham gia hành vi có thể tạo ra một mâu thuẫn lợi ích cho Meggitt hoặc cho bản thân bạn;
 • Bảo vệ mọi tài sản của Meggitt và khách hàng và chỉ sử dụng chúng cho các hoạt động được phê duyệt. Không bao giờ được tìm cách thu lợi cá nhân thông qua việc sử dụng không chính đáng tài sản trí tuệ và thông tin mật của chúng ta hay tài sản trí tuệ hoặc thông tin mật của bất kỳ bên thứ ba nào đã được giao cho chúng ta quản lý;
 • Không bao giờ tìm cách thu lợi cá nhân thông qua các giao dịch kinh doanh không chính đáng;
 • Không ai được mua hay bán cổ phần của Meggitt PLC:
  1. khi nắm giữ thông tin nhạy cảm về giá cả; hoặc
  2. trong Thời Gian Đóng đối với các giao dịch như thông báo tùy từng thời điểm.
 • Làm quen với và tham khảo các chính sách liên quan khác, bao gồm Chính Sách Chống Tham Nhũng (có trên MC2 và từ đại diện đạo đức kinh doanh tại địa phương của bạn).

Chính Sách Chống Tham Nhũng của chúng ta bao hàm các vấn đề sau:

 • Hối lộ
 • Quà Tặng và Giải Trí
 • Mâu Thuẫn Lợi Ích
 • Cạnh tranh và chống độc quyền
 • Các đại diện kinh doanh
 • Nhà phân phối
 • Các khoản đóng góp chính trị và vận động hành lang

Chính Sách về Tội Phạm Tài Chính của chúng ta bao hàm các vấn đề sau:

 • Rửa tiền
 • Gian lận
 • Trốn thuế và tạo điều kiện trốn thuế

Meggitt đã triển khai Chương Trình Đạo Đức và Ứng Xử Kinh Doanh trong toàn Tập Đoàn để:

 • Giải thích về các chính sách và thủ tục của chúng ta liên quan đến ứng xử kinh doanh hợp đạo đức;
 • Cung cấp chương trình huấn luyện thường xuyên về ứng xử và đạo đức kinh doanh;
 • Tạo ra một môi trường thu hút trong đó nhân viên tin tưởng rằng họ có thể nêu thắc mắc hay quan ngại và báo cáo các hành vi vi phạm khả nghi mà không sợ bị trừng phạt hay trả đũa vì việc đó hay vì tham gia một cuộc điều tra;
 • Tài trợ Kênh Tiếng Nói được điều hành và theo dõi độc lập để cho phép nhân viên báo cáo các vấn đề hay quan ngại về hành vi sai trái có thể có hoặc để tìm kiếm sự hướng dẫn về hành động thích hợp. Các số điện thoại miễn cước được cung cấp ở phần cuối của Quy Tắc này và trên các áp phích trong các cơ sở của chúng ta. Bạn cũng có thể nêu các vấn đề hoặc quan ngại dùng trang web hoặc ứng dụng;
 • Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong đó chúng ta nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên và bảo vệ những người khác tránh các hậu quả của lạm dụng rượu, ma túy và dược chất;
 • Giám sát sự tuân thủ Quy Tắc này.

Meggitt sẽ thực thi mạnh mẽ việc tuân thủ Quy Tắc này. Những hành vi vi phạm có thể khiến cho nhân viên phải chịu các biện pháp kỷ luật, gồm có, và trong các trường hợp nghiêm trọng, chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, các quyền tuyển dụng pháp định của nhân viên sẽ luôn được tôn trọng.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào về bất kỳ mặt nào của Quy Tắc Ứng Xử này hoặc cách tiến hành hoạt động kinh doanh hay đối xử với con người của chúng ta, bạn nên gửi cho cấp trên trực tiếp của mình hoặc người đứng đầu cơ sở hoặc nhóm sản phẩm tại địa phương của bạn. Bạn có thể liên lạc phòng Nhân Sự vào bất kỳ lúc nào hoặc đại diện đạo đức kinh doanh tại địa phương của bạn. Nếu bạn không thấy rằng các lựa chọn này là thích hợp, bạn cũng có thể email cho đội ngũ phụ trách đạo đức kinh doanh của Tập Đoàn qua ethics@meggitt.com, hoặc trực tiếp liên lạc bất kỳ bộ phận nào sau đây:

Đội ngũ phụ trách đạo đức kinh doanh

Rebecca Mayfield
Giám Đốc Đạo Đức Kinh Doanh & Trách Nhiệm Công Ty
+44 (0) 7392 197 320

Marina Thomas
Thư Ký Công Ty Tập Đoàn
+44 (0) 7432 738 520

Đội ngũ pháp chế

Eric Lardiere
Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Thư Ký & Trưởng Phòng Pháp Chế (Hoa Kỳ)
+1 805 217 6876

Kate Coulson
Cố Vấn Pháp Lý Cấp Cao (Vương Quốc Anh)
+44 (0) 2476 668 973

Andrew Garard
Trưởng Phòng Pháp Chế Tập Đoàn & Giám Đốc, Các Vấn Đề Công Ty
+44 (0) 7880 751 094

Chi tiết liên hệ của Kênh Tiếng Nói là:

Úc: 1 800 121 889
Bỉ: 0800 71025
Brazil: 0800 891 8807
Canada: 1888 268 5816
Trung Quốc: 10800 441 0078
Đan Mạch: 8088 4368
Pháp: 0800 900 240
Đức: 0800 182 3246
Ấn Độ: 000 800 440 1286
Mexico: 01800 123 0193
Hà Lan: 0800 022 9026
Singapore: 800 4411 140
Tây Ban Nha: 900 944 401
Thụy Sĩ: 0800 563 823
Vương Quốc Anh: 0800 374 199
Hoa Kỳ: 1 877 533 5310
Việt Nam: 02513 836 622

Được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban đầu vào ngày 12 tháng 5, 2005. Được Hội Đồng Quản Trị xem xét lần cuối và duyệt vào ngày 12 tháng 12, 2019.


Print Friendly, PDF & Email