Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

  • Spare parts
  • Repairs
  • Exchange pool
  • Upgrades
Find out more

Miljøpolitik

Bestyrelsen for Meggitt PLC anerkender det vigtige ansvar, som koncernen har for at beskytte miljøet og er forpligtet til at:

  • indarbejde miljømæssig bæredygtighed og ansvarlighed i alle aspekter af vores forretning ved at inkludere miljøbeskyttelse, bevarelse af ressourcer og affaldsreduktion i vores strategiske planlægning
  • opfylde eller overgå alle gældende forpligtelser vedrørende overholdelse af miljølovgivningen og udføre hyppige eksterne og interne gennemgange for at sikre revisionsparathed
  • kræve, at alle produktionsfaciliteter opnår anerkendt certificering af deres miljøledelsessystemer og løbende forbedrer de pågældende systemer
  • fremme miljøforvaltning blandt alle medarbejdere, vurdere indvirkningen af vores forretningsaktiviteter på miljøet ved at indsamle, analysere og offentliggøre vigtige miljømæssige ydeevnemålinger
  • minimere eller forhindre, hvor det er muligt, enhver negativ indvirkning på det lokale og globale miljø som følge af koncernens aktiviteter og produkter, og
  • arbejde med vores leverandører om at minimere eventuelle negative indvirkninger af deres produkter og aktiviteter på miljøet.

Bestyrelsen er ansvarlig for implementeringen og udførelsen af denne politik. På daglig basis, har koncernens driftsdirektør det funktionelle ansvar på vegne af den administrerende direktør, og afdelingslederne og anlægsdirektørerne er ansvarlige for den lokale implementering. Denne politik og dens implementering vil blive gennemgået med jævne mellemrum af Bestyrelsen for at sikre, at den forbliver hensigtsmæssig og relevant for organisationen. Koncernen er forpligtet til at yde den nødvendige støtte for at sikre, at alle anlæg kan opfylde kravene, der er skitseret i denne politik.

Denne politik vil blive meddelt alle, der arbejder for eller på vegne af koncernen.

Godkendt af Bestyrelsen den 30. oktober 2018.


Print Friendly, PDF & Email