Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Chính Sách Đa Dạng và Bao hàm

Giới Thiệu và Mục Đích

Ban Giám Đốc của Meggitt PLC, đội ngũ lãnh đạo điều hành của chúng ta, và quản lý ở tất cả các cấp công nhận rằng một lực lượng lao động đa dạng và toàn diện là rất quan trọng để điều hành một doanh nghiệp bền vững và thành công. Mục đích của Chính Sách Đa Dạng và Bao Hàm của chúng ta là tăng cường và thúc đẩy sự đa dạng về mọi khía cạnh, để giúp xây dựng một doanh nghiệp bền vững bằng cách:

 • Tuyển dụng một lực lượng lao động đa dạng phản ánh được các cộng đồng đa dạng nơi chúng ta hoạt động, và;
 • Nuôi dưỡng một nền văn hóa bao hàm nơi con người được yêu quý, tôn trọng và hỗ trợ.

Phát biểu chính sách

Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm đối xử với đồng nghiệp với nhân phẩm và sự tôn trọng và tạo ra một nền văn hóa bao hàm không kỳ thị, bắt nạt, quấy rối và chèn ép bất kể tuổi tác, màu da, tình trạng khuyết tật, nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia, giới tính, biểu hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng thai nghén, chủng tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng hay xu hướng tình dục.

Sự vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm chính sách này sẽ không được dung thứ và sẽ được điều tra kỹ lưỡng và xử lý phù hợp theo thủ tục kỷ luật theo như luật lệ và chính sách địa phương.

Việc thực hiện

Tại Meggitt, phương pháp đa dạng và bao hàm của chúng ta nhằm tăng cường và thúc đẩy sự đa dạng của suy nghĩ để nâng cao sự cách tân, quản lý rủi ro và sự linh động của lực lượng lao động. Chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu đa dạng và bao hàm bằng cách:

 • Củng cố các giá trị và nền văn hóa hiệu suất cao của mình, giúp hướng dẫn lịch trình đa dạng và bao hàm, làm rõ yêu cầu cho tất cả mọi người chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những ý tưởng và nền văn hóa khác nhau – nghĩa là lắng nghe nhau, đối xử công bằng, bao hàm và quý trọng các quan điểm khác nhau.
 • Bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp chúng ta đều có các chiến lược đa dạng và bao hàm trong đó nhìn nhận những đòi hỏi và thử thách cụ thể. Các kế hoạch địa phương sẽ được tích hợp vào cơ cấu công việc Quản Lý Tài Năng tổng thể của chúng ta và được duyệt xét thường xuyên bởi Ủy Ban Điều Hành để bảo đảm tiến triển liên tục.
 • Hiểu được nhận thức của nhân viên chúng ta và dùng dữ liệu này để lập công thức các kế hoạch hành động địa phương và để xem có chủ đề nào chúng ta cần giải quyết hay không. Chúng ta sẽ tiếp tục thu thập sự phản hồi từ các nhân viên để theo dõi nhận thức về các vấn đề như sự đa dạng và để giúp chúng ta tập trung vào những nỗ lực của mình trong lĩnh vực này.
 • Bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp của chúng ta đều thực hiện, theo như luật địa phương liên quan, các chính sách Tập Đoàn trong đó thể hiện cam kết cơ hội bình đẳng cho toàn thể nhân viên, công nhân và những người xin việc, bảo đảm rằng họ sẽ không bị kỳ thị, bắt nạt, quấy rối hoặc chèn ép trên cơ sở tuổi tác, màu da, tình trạng khuyết tật, sắc tộc hay nguồn gốc quốc gia, giới tính, biểu hiện giới tính, nhận dạng giới tính, tình trạng hôn nhân, thai nghén, chủng tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, hoặc xu hướng tình dục.
 • Nhìn nhận rằng chúng ta có vai trò quan trọng như một nhà tuyển dụng có trách nhiệm trong việc tạo ra một nền văn hóa hỗ trợ các nhân viên của mình trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời làm việc và một phần của quá trình này, việc duyệt xét các chính sách của chúng ta trong những lĩnh vực như tuyển dụng, làm việc linh hoạt và nghỉ vì có con để bảo đảm chúng phù hợp với khát vọng của chúng ta trong việc tạo một tổ chức đa dạng và bao hàm trên khắp các quốc gia chúng ta hoạt động.

Đa dạng trong Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc nhấn mạnh việc bảo đảm rằng các thành viên phản ánh sự đa dạng về khía cạnh rộng nhất. Một sự kết hợp nhân khẩu, kỹ năng, kinh nghiệm, chủng tộc, tuổi tác, giới tính, học vấn và lý lịch nghề nghiệp cùng các đặc tính cá nhân liên quan ở Ban Giám Đốc là điều quan trọng trong việc cung cấp một loạt tầm nhìn, kiến thức và sự thử thách cần thiết để hỗ trợ việc ra quyết định tốt.

Việc bổ nhiệm mới được thực hiện dựa trên giá trị, ghi nhớ các kỹ năng cụ thể và kinh nghiệm, tính độc lập và kiến thức cần thiết để bảo đảm một Ban Giám Đốc toàn vẹn và những lợi ích về sự đa dạng mà từng ứng cử viên mang đến cho toàn thể Ban Giám Đốc.

Các mục tiêu để đạt sự đa dạng của Ban Giám Đốc có thể được đặt ra thường xuyên. Về mặt đa dạng giới tính, Ban đã có một mục tiêu cụ thể nhằm duy trì ít nhất 2 thành viên nữ và, nhìn nhận mục tiêu đang nổi lên cho các công ty FTSE nhằm tiến tới sự hiện diện 33% của nữ, để nắm lấy các cơ hội nhằm tăng số lượng thành viên nữ của ban giám đốc qua thời gian trong khi nhất quán với các đòi hỏi về kỹ năng và sự đa dạng khác.

Trách nhiệm

Toàn thể Ban Giám Đốc có trách nhiệm về sự đa dạng và bao hàm, và ủy nhiệm việc thực hiện Chính Sách này cho Giám Đốc Điều Hành. Ban Giám Đốc và Ủy Ban Điều Hành nhận các báo cáo tiến trình định kỳ về sự đa dạng và bao hàm, để hiện thực hóa việc duyệt xét thường xuyên và cải tiến liên tục.

Chính sách này và việc thực hiện nó sẽ được duyệt xét định kỳ để bảo đảm rằng nó luôn phù hợp và liên quan đến tổ chức và Tập Đoàn luôn cam kết cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm rằng các doanh nghiệp của chúng ta có thể đáp ứng những đòi hỏi được nêu trong chính sách này. Chính sách này sẽ được truyền đạt cho mọi người làm việc cho hoặc thay mặt cho Tập Đoàn và sẽ được phổ biến trên trang web của Tập Đoàn (www.meggitt.com).

Được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc ngày 2 tháng 8 năm 2018.


Print Friendly, PDF & Email