Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Chính Sách Chống Tham Nhũng

1. MỤC ĐÍCH

Meggitt cam kết tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về ứng xử kinh doanh hợp đạo lý. Hãy xem Chính Sách Ứng Xử Kinh Doanh và Tác Phong của Meggitt và Quy Tắc Ứng Xử có trên trang web công cộng của chúng ta tại www.meggitt.com.

2. CHÍNH SÁCH

Sự thành công liên tục của chúng ta dựa vào việc cạnh tranh quyết liệt, nhưng thiện chí, và tuân thủ đầy đủ luật lệ và quy định ở các quốc gia nơi chúng ta tọa lạc hoặc làm ăn. Chính Sách này áp dụng cho mọi đơn vị kinh doanh trên toàn cầu. Các tập quán và cách thức ở địa phương sẽ không cung cấp lý do để vi phạm Chính Sách này. Chính Sách bao gồm các vấn đề sau đây:

 1. Hối lộ
 2. Quà tặng và tiếp đãi
 3. Xung đột lợi ích
 4. Cạnh tranh và chống độc quyền
 5. Đại diện bán hàng
 6. Nhà phân phối
 7. Đóng góp chính trị và hoạt động vận động
 8. Vi phạm Chính Sách này và nghĩa vụ trình báo

Hãy cân nhắc những điều sau trước khi hành động:-

 1. Việc vi phạm Chính Sách này sẽ được coi như một vấn đề nghiêm trọng mà có thể dẫn đến hành động kỷ luật nội bộ, lên đến và bao gồm chấm dứt tuyển dụng;
 2. Việc vi phạm Chính Sách này còn có thể dẫn đến truy tố;
 3. Ngoài việc tuân thủ Chính Sách, nhân viên phải bảo đảm rằng những người mà họ quản lý hoặc giám sát hiểu được trách nhiệm của họ;
 4. Nhân viên phải trình báo, không được chậm trễ, mọi việc chi trả bất thường đáng ngờ hoặc vi phạm Chính Sách này. Nếu nghi ngờ về cách hoạt động của Chính Sách, bạn nên nhờ hướng dẫn từ những người được liệt kê trong phần cuối cùng của Chính Sách này (“Vi Phạm Chính Sách này và Nghĩa Vụ Trình Báo”); Chính Sách Leo Thang của Meggitt cung cấp hướng dẫn thêm về cách nêu câu hỏi hoặc mối quan ngại và được trả lời mà không sợ bị trừng phạt hay trả thù.
 5. Meggitt sẽ cung cấp việc huấn luyện liên quan đến Chính Sách này và việc huấn luyện đó là bắt buộc cho mọi nhân viên, viên chức và giám đốc; và
 6. Chính Sách này sẽ được thực thi qua việc theo dõi và kiểm tra thường xuyên.

2.1 Hối Lộ

Định nghĩa: “Hối lộ” là việc trao hoặc nhận mọi quà tặng, khoản vay, chi phí, phần thưởng hoặc thứ khác có giá trị để gây ảnh hưởng đến hành vi của một người, bao gồm những thứ trong chính phủ hoặc doanh nghiệp, nhằm đạt được hoặc giữ được lợi thế thương mại hoặc cá nhân; để giao dịch kinh doanh theo các điều khoản có lợi hơn; hoặc để tham gia vào mọi hình thức ứng xử bất chính. Hối lộ bao gồm việc lạm dụng chức vụ công cộng hoặc thương mại để trục lợi riêng. Hối lộ là một tội.

Nói chung, có hai khía cạnh của loại tham nhũng này:

Loại thứ nhất là một khoản hối lộ được trả để đạt được một thứ mà người nhận hối lộ không có nghĩa vụ phải đưa. Ví dụ bao gồm việc cho hưởng một hợp đồng bên ngoài việc đấu thầu bình thường và quy trình đề xuất; chi trả để khiến một người thưởng cho một hợp đồng (có thể với giá trị cao hơn hoặc trên các điều khoản có lợi hơn); hoặc, để phạm luật; hoặc để đáp lễ. Tại Meggitt, việc mời mọc, dụ dỗ, cung cấp, hoặc nhận các khoản chi trả đó KHÔNG HỀ được phép.

Loại thứ hai là một khoản chi trả tạo thuận lợi hay “bôi trơn” mà bao gồm việc chi trả cho các viên chức như một cách để bảo đảm rằng họ thực hiện, hoặc là kịp thời hơn hoặc tất cả, những công việc mà lẽ ra họ nên đang đảm nhận trong mọi trường hợp. Những ví dụ có thể bao gồm các khoản chi trả để bảo đảm việc chuyển giao thư; sự kết nối các tiện ích (chẳng hạn như đường dây điện thoại hoặc nguồn cấp điện); hoặc, chi trả để phóng thích hàng hóa bị giữ ở hải quan. Ở hầu hết các nước, loại chi trả này cũng là một tội hình sự. Chính sách của Meggitt là những khoản chi trả đó KHÔNG nên được thực hiện.

Hối lộ có thể có nhiều hình thức, và có thể rất khó phân biệt hành vi không phù hợp so với hoạt động kinh doanh chân chính. Nguy cơ phát sinh đặc biệt khi bạn có thể đang làm việc với các đại diện hoặc với các cá nhân ở các quốc gia có hành vi mà bạn không giám sát trực tiếp.

Bất cứ khi nào bạn được đề nghị chấp thuận hoặc thực hiện chi trả, bạn nên bảo đảm rằng mình hiểu đầy đủ lý do cho việc chi trả. Trừ khi nó đang được thực hiện cho một mục đích cụ thể (khác với để bảo đảm lợi thế kinh doanh), bạn nên cân nhắc cẩn thận xem khoản chi trả có chính đáng hay không, và nếu nghi ngờ, thì đừng thực hiện hoặc đồng ý thực hiện chi trả. Bạn nên nêu vấn đề với một hoặc nhiều người được nhắc đến ở cuối chính sách này và theo dõi đến cùng để có giải pháp phù hợp.

2.2 Quà tặng và tiếp đãi

Định nghĩa: Một “món quà” là bất cứ thứ gì có giá trị được trao hoặc nhận như kết quả của một mối quan hệ kinh doanh, mà người nhận không trả giá trị thị trường công bằng. Một món quà kinh doanh có thể có nhiều hình thức – ví dụ, bữa tối tại một nhà hàng hoặc câu lạc bộ; vé vào rạp hoặc một sự kiện thể thao; sự đi lại; một sự giảm giá không có cho công chúng; hàng tiêu dùng; hoặc việc sử dụng thời gian, vật chất, thiết bị hoặc cơ sở của một cá nhân. Một món quà được mời hoặc trao cho một người họ hàng của một cá nhân mà Meggitt có làm ăn hoặc nỗ lực làm ăn được coi là một món quà trực tiếp đến cá nhân đó. Tương tự, bất cứ món quà nào được mời hoặc được nhận bởi một người họ hàng của một nhân viên Meggitt vì vị trí của nhân viên đó với Meggitt nên được xem là một món quà cho nhân viên đó.

Quà tặng trong bối cảnh kinh doanh không phải là cá nhân mà là sự phản ánh mối quan ngại giữa Meggitt và thực thể kia. Việc bán các sản phẩm và dịch vụ Meggitt nên luôn luôn nằm ngoài sự nhận thức rằng sự đối đãi có lợi đã được tìm kiếm, nhận được, hoặc trao cho để đổi lấy các món quà. Vì vậy, các món quà chỉ được nhận bởi nhân viên Meggitt nếu chúng không đắt tiền hoặc thường xuyên, được nhằm mục đích khuyến khích quan hệ kinh doanh bình thường, và không thể được hiểu một cách hợp lý là một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến một quyết định để thưởng cho một hợp đồng, công việc hoặc sự đối đãi thuận lợi. Vì vậy, các vật phẩm khuyến mãi có giá trị danh nghĩa là những thứ được phép. Quà tặng tiền không bao giờ được chấp nhận. Nếu nghi ngờ thì bạn không nên nhận món quà đó, hoặc thông báo với cấp trên trực tiếp càng sớm càng tốt và tìm kiếm sự hướng dẫn xem bạn có thể giữ nó không.
Những nhân viên mà nhiệm vụ công việc bao gồm việc thương lượng hợp đồng hoặc nhượng bộ, hoặc tham gia vào việc đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ cho việc sử dụng tiềm năng hoặc mua của Meggitt phải đặc biệt cẩn trọng để tránh khả năng thiên vị hoặc giao dịch không công bằng. Không nên nhận quà từ các nhà cung ứng và cung cấp trước khi hợp đồng được ký kết, trong khi đấu thầu, đánh giá hoặc thương lượng.

Quà tặng được trao bởi một nhân viên Meggitt phải được tiết lộ cho cấp trên của nhân viên đó và được chấp thuận trước. Trong mọi trường hợp, quà tặng hoặc sự tiếp đãi nên được giữ ở mức độ sao cho không thể được coi là đắt tiền, đặc biệt trong bối cảnh của vị trí người nhận và đồng lương khả dĩ. Luôn cân nhắc xem người kia có được phép nhận quà đó không theo chính sách của họ. Một thử thách nữa là việc một nhân viên hoặc giám đốc Meggitt có thể chấp nhận một món quà như vậy không.

Meggitt đã tiến hành và duy trì một danh mục quà tặng trực tuyến và tất cả các món quà và sự tiếp đãi lớn hơn giá trị danh nghĩa, được trao hoặc nhận, phải được nhập vào danh mục bởi cá nhân liên quan. Tần suất của các món quà tặng và tiếp đãi đó cũng nên được ghi chép lại. Danh mục này sẽ được kiểm tra thường xuyên.

LƯU Ý: Phải luôn nỗ lực có được giây phép từ Cố Vấn Pháp Lý hoặc Phó Chủ Tịch Meggitt, Tác Phong và Ứng Xử Kinh Doanh trước khi thực hiện chi trả cho các công chức, vì ở một quốc gia người ta giả định rằng quà tặng như vậy là tiêu cực. Việc một người có là công chức hay không thì không luôn luôn rõ ràng. Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho hợp đồng chính phủ và viên chức chính phủ. Meggitt cấm quà tặng cho nhân viên hoặc đại diện của Chính Phủ Hoa Kỳ. Xem Các Tiêu Chuẩn Ứng Xử Kinh Doanh của Meggitt cho Thị Trường Chính Phủ Hoa Kỳ và tham vấn Cố Vấn Pháp Lý Meggitt.

2.3 Xung đột lợi ích

Định nghĩa: “Xung đột lợi ích” cá nhân xảy ra khi các hoạt động cá nhân, xã hội, tài chính hoặc chính trị của một nhân viên xen vào hoặc có khả năng xen vào lòng trung thành và sự khách quan của nhân viên đó đối với Meggitt. Phải tránh xung đột lợi ích thực tế, nhưng chỉ vẻ ngoài của một xung đột lợi ích cũng có thể gây hại.

Xung đột lợi ích có thể bao gồm việc:

 • Có một công việc thứ hai
 • Thực hiện các dịch vụ
 • Làm giám đốc hoặc cố vấn
 • Nắm giữ một lợi ích tài chính

Các hoạt động của bạn bè và họ hàng thân thiết đôi khi có thể tạo ra xung đột lợi ích. Một người “họ hàng thân thiết” nghĩa là vợ chồng, đối tác, phụ huynh, cha mẹ kế, con, con kế, anh chị em, anh chị em kế, anh chị em họ, cháu trai, cháu gái, cô dì, chú bác, ông bà, cháu nội ngoại, hoặc dâu rể, hoặc người khác, mà có một mối quan hệ về pháp lý hoặc luật lệ tồn tại.

Nói chung, một người họ hàng không nên có sự giao dịch kinh doanh nào với bạn, với bất cứ ai làm việc trong đơn vị kinh doanh của bạn, hoặc bất cứ ai là cấp dưới của bạn. Ngoài ra, bạn không bao giờ nên ở trong một tình huống mà bạn có khả năng thuê, giám sát, tác động các điều khoản và điều kiện tuyển dụng, hoặc gây ảnh hưởng đến sự quản lý của bất cứ người họ hàng gần gũi nào, bất kể người đó có là nhân viên Meggitt hoặc được tuyển dụng bởi một khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp, hoặc thực thể tương tự của Meggitt.

Các xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi ích tiềm ẩn phải được tiết lộ cho cấp trên liên quan của bạn. Trong các tình huống thích hợp, xung đột có thể được từ bỏ, hoặc các biện pháp bảo vệ có thể được áp dụng để bảo đảm chúng được xử lý đúng cách.

Meggitt sẽ thực hiện một cuộc khảo sát Xung Đột Lợi Ích thường niên vì mục đích tiết lộ và nỗ lực giải quyết xung đột lợi ích.

LƯU Ý: Các quy tắc “xung đột lợi ích tổ chức” đặc biệt áp dụng cho Meggitt với tư cách một công ty nơi các hợp đồng chính phủ có liên quan. Xem Các Tiêu Chuẩn Ứng Xử Kinh Doanh Meggitt cho Thị Trường Chính Phủ Hoa Kỳ và tham vấn Cố Vấn Pháp Lý Meggitt.

2.4 Cạnh tranh và chống độc quyền

Định nghĩa: Meggitt tuân thủ nghiêm ngặt những gì được gọi là luật “cạnh tranh” ở nhiều quốc gia và luật “chống độc quyền” ở các nước khác. Các luật này được thiết kế để bảo vệ và khuyến khích sự cạnh tranh tự do và công bằng khắp thế giới. Luật cạnh tranh cấm hành vi chống cạnh tranh, ví dụ như ấn định giá, thông đồng và âm mưu. Chúng cũng cấm việc lấy thông tin bất hợp pháp về đối thủ.

Nhiều nước có luật cấm hành vi chống cạnh tranh, cho nên, tùy thuộc vào địa điểm kinh doanh Meggitt, các luật áp dụng có thể khác nhau. Một số luật cạnh tranh, ví dụ như những luật ở Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu, có thể áp dụng ngay cả khi hành vi xảy ra bên ngoài biên giới của nước đó.

Ở EU, tiền phạt cho hành vi chống cạnh tranh có thể bằng 10% doanh thu toàn cầu của tập đoàn. Ở Mỹ và Anh, việc vi phạm có thể là tội phạm và những cá nhân bị kết án có thể lĩnh án tù và tiền phạt đáng kể.

2.5 Đại diện bán hàng

Định nghĩa: Một “đại diện bán hàng” là một cá nhân hoặc thực thể pháp lý được thành lập thực hiện dịch vụ với thiện ý với mục đích bảo đảm kinh doanh cho Meggitt. Đối với các dịch vụ đó, Meggitt cung cấp thù lao phù hợp, thường là dưới hình thức phần trăm doanh số, nhưng thỉnh thoảng là một khoản phí cho dịch vụ. Các đại diện bán hàng là các nhà thầu độc lập và do đó, không được dùng tên Meggitt trên danh thiếp, cho văn phòng phẩm, hoặc theo bất cứ cách nào khác mà ẩn ý rằng họ là nhân viên Meggitt.

Bất cứ sự sắp xếp nào buộc Meggitt phải trả một khoản phí tìm kiếm nếu Meggitt nhận được một hợp đồng đều phải được xem là thỏa thuận đại diện bán hàng và phải theo chính sách này. Một sự sắp xếp như vậy có thể được xem là một sự sắp xếp “phí ngẫu nhiên” mà nói chung bị cấm liên quan đến hợp đồng Chính Phủ Hoa Kỳ. Nhân viên nên tham vấn Các Tiêu Chuẩn Ứng Xử Kinh Doanh Meggitt cho Thị Trường Chính Phủ Hoa Kỳ và Cố Vấn Pháp Lý Meggitt trước khi ký một thỏa thuận đại diện bán hàng như vậy với khách hàng cuối cùng sẽ là Chính Phủ Hoa Kỳ.

Meggitt đã quyết định không chỉ định đại diện bán hàng mới nào cũng như khôi phục các thỏa thuận có sẵn ngoài các trường hợp đặc biệt.

Các đại diện bán hàng phải thận trọng tránh mọi cách thức bất hợp pháp, bất chính hoặc phi đạo đức; và họ phải hành xử với các đối tác kinh doanh và khách hàng Meggitt tiềm năng mọi nơi mọi lúc, theo một cách thức mà sẽ tránh ngay cả vẻ ngoài của sự bất chính và sẽ không gây khó chịu cho Meggitt, cho khách hàng của hãng, hoặc cho đại diện trong trường hợp tiết lộ công khai. Các đại diện bán hàng phải hành động theo như Quy Tắc Ứng Xử của Meggitt và chính sách này, mà bản sao có sẵn trên mạng tại: www.meggitt.com. Chính sách và Quy Tắc Ứng Xử cũng nên được cung cấp cho đại diện bán hàng bởi địa điểm Meggitt mà sử dụng đại diện bán hàng, vào buổi đầu của mối quan hệ.

Việc ứng xử mà sẽ là bất chính hoặc bất hợp pháp nếu được thực hiện bởi một nhân viên Meggitt thì không được phép thực hiện bởi một bên thứ ba, ví dụ như một đại diện bán hàng hoặc cố vấn, thay mặt cho Meggitt. Điều đó cũng sẽ là bất chính hoặc bất hợp pháp.

LƯU Ý: Xem Chính Sách Đại Diện Bán Hàng của Meggitt. Chính sách đó tích hợp các thành tố của Chính Sách Chống Tham Nhũng này và phải được tham vấn, cùng với Cố Vấn Pháp Lý Meggitt, ở mọi giai đoạn của mối quan hệ với một đại diện bán hàng.

2.6 Nhà phân phối

Định nghĩa: Một “Nhà phân phối” là một cá nhân hoặc một thực thể pháp lý được thành lập mà mua sản phẩm của Meggitt, sở hữu chúng, và bán lại chúng với tên của chính họ. Nhà phân phối đôi khi được gọi là “người bán lại” nhưng nghĩa thì tương tự. Meggitt cung cấp cho các Nhà Phân Phối của hãng một cơ hội thích hợp để tạo ra doanh thu, thường dưới hình thức một sự giảm giá từ danh sách hoặc giá thị trường. Nhà phân phối là các nhà thầu độc lập, và vì vậy, không được dùng tên Meggitt trên danh thiếp, cho văn phòng phẩm, hoặc theo bất cứ cách thức nào khác mà ẩn ý rằng họ là nhân viên Meggitt.

Một Nhà Phân Phối có thể được chỉ định khi doanh nghiệp Meggitt coi đó là phù hợp, trên cơ sở suy xét kinh doanh hợp lý, để bổ sung lực lượng bán hàng của chính Công Ty, có cân nhắc đến luật lệ, quy định liên quan và các điều kiện kinh doanh.

Các đại diện bán hàng phải thận trọng tránh mọi cách thức bất hợp pháp, bất chính hoặc phi đạo đức; và họ phải hành xử với các đối tác kinh doanh và khách hàng Meggitt tiềm năng mọi nơi mọi lúc, theo một cách thức mà sẽ tránh ngay cả vẻ ngoài của sự bất chính và sẽ không gây khó chịu cho Meggitt, cho khách hàng của hãng, hoặc cho Nhà Phân Phối trong trường hợp tiết lộ công khai. Các nhà phân phối phải hành động theo như Quy Tắc Ứng Xử của Meggitt, mà một bản sao sẽ được chuyển giao cho Nhà Phân Phối vào buổi đầu của mối quan hệ.

Việc ứng xử mà sẽ là bất chính hoặc bất hợp pháp nếu được thực hiện bởi một nhân viên Meggitt thì không được phép thực hiện bởi một bên thứ ba, ví dụ như một Nhà Phân Phối, thay mặt cho Meggitt. Điều đó cũng sẽ là bất chính hoặc bất hợp pháp.

LƯU Ý: Xem Chính Sách Nhà Phân Phối của Meggitt. Chính sách đó tích hợp các thành tố của Chính Sách Chống Tham Nhũng này và phải được tham vấn, cùng với Cố Vấn Pháp Lý Meggitt, ở mọi giai đoạn của mối quan hệ với một Nhà Phân Phối.

2.7 Đóng góp chính trị và hoạt động vận động

Chính sách của Công Ty là không tham gia trực tiếp vào bất cứ hoạt động chính trị đảng phái nào và không đóng góp chính trị dù là bằng tiền mặt hoặc thứ khác, bất cứ nơi nào trên thế giới. Mọi người hiểu rằng các hoạt động Công Ty, ví dụ như làm thành viên của hoặc tham gia vào các tổ chức có các vấn đề chính sách công cộng, cải cách luật và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, và giao tiếp với Chính Phủ và các đảng phái chính trị ở mức độ địa phương, quốc gia và Châu Âu, đều có thể được hiểu là hoạt động chính trị trực tiếp nhưng thường thì không bị cấm (xem phần Vận Động và Tuyên Truyền dưới đây).

Meggitt công nhận quyền của nhân viên được tham gia với tư cách cá nhân vào quy trình chính trị, theo cách phù hợp với từng quốc gia. Tuy nhiên, nhân viên phải thận trọng làm rõ rằng họ không đại diện cho Công Ty khi họ tham gia vào quy trình chính trị. Vì vậy:-

 1. Không dùng thời gian, tài sản hoặc thiết bị Công Ty để thực hiện hoặc ủng hộ các hoạt động chính trị cá nhân của bạn. Tóm lại, hãy tham gia vào quy trình chính trị bằng thời gian của chính bạn và với nguồn lực của chính bạn (chúng tôi có thể cho bạn thời gian ngoài công việc cho các mục đích này, bao gồm cụ thể nếu chúng tôi được luật bắt buộc phải làm điều đó);
 2. Luôn làm rõ rằng các quan điểm và hành động của bạn là của chính bạn chứ không phải của Meggitt;
 3. Nếu bạn dự định chạy đua vào hoặc chấp nhận một chức vụ công cộng, bạn nên tìm kiếm sự chấp thuận trước của cấp trên của bạn. Việc chấp thuận có thể không được đưa ra nếu người quản lý cân nhắc rằng sẽ có một tác động xấu đến việc thực hiện công việc của bạn hoặc Công Ty.

2.7.1 Vận động và tuyên truyền

Mặc dù Meggitt sẽ không tham gia trực tiếp vào chính trị đảng phái, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào tranh luận chính trị về các chủ đề được quan tâm chính đáng đối với Tập Đoàn, nhân viên và các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, theo các quy trình ví dụ như vận động.

Hoạt động vận động thay mặt cho Meggitt được quy định chặt chẽ bởi luật. Cố Vấn Pháp Lý của chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động này. Hãy tham vấn cấp trên liên quan của bạn trước khi mọi sự liên hệ bất thường được thực hiện với các quan chức chính phủ hoặc nhân viên.

Bất thường được định nghĩa là:-

 • Khác với yêu cầu của các quy trình và hợp đồng giám sát thông thường của chính phủ; và
 • Liên quan đến chính sách chính phủ hoặc sự thay đổi pháp lý/luật định.

2.8 Vi phạm Chính Sách này và nghĩa vụ trình báo

Việc vi phạm Chính Sách này bị trừng phạt bằng hành động kỷ luật lên đến và bao gồm chấm dứt tuyển dụng. Việc vi phạm còn có thể dẫn đến việc truy tố hình sự các cá nhân tham gia.

Bất cứ giám đốc hoặc nhân viên nào nghi ngờ hoặc biết được mọi sự vi phạm Chính Sách này hoặc luật hay quy định chống tham nhũng đều phải trình báo sự nghi ngờ hoặc vi phạm cho cấp trên của người đó; cho Cố Vấn Pháp Lý Meggitt; cho Thư Ký Tập Đoàn Công Ty; hoặc cho Giám Đốc Điều Hành, Sự Vụ Thương Mại & Công Ty. Bất cứ ai trình báo đều được bảo vệ khỏi sự trừng phạt hay trả thù theo như Quy Tắc Ứng Xử Meggitt. Bất cứ ai nhận được sự trình báo đó đều có trách nhiệm chuyển lời trình báo lên cấp cao hơn kế tiếp hoặc đến một nhân viên cấp cao phù hợp, và để theo dõi đến khi được giải quyết. Xem Chính Sách Leo Thang của Meggitt.

Hãy tìm kiếm lời khuyên của Cố Vấn Pháp Lý Meggitt hoặc Thư Ký Tập Đoàn Công Ty bất cứ lúc nào bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về vấn đề này.

Tên và thông tin liên hệ cho những người có thể giúp có trong Quy Tắc Ứng Xử và trên các bích chương được cung cấp trên khắp cơ sở của bạn.

Meggitt còn cung cấp một Đường Dây Đạo Đức hoạt động độc lập, có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, mà có thể được dùng để nêu thắc mắc hoặc mối quan ngại. Mỗi cơ sở Meggitt đều có các bích chương liệt kê số điện thoại miễn phí được dùng để gọi. Các số điện thoại đó cũng có trên mạng, trên trang web công cộng của Meggitt: www.meggitt.com.

Một ứng dụng internet cũng có sẵn cho các mục đích này tại www.expolink.co.uk/meggitt. Thông tin đăng nhập sẽ được cung cấp trên các bảng thông báo trên khắp công ty.

Mỗi nhân viên đã nhận được một bản sao Quy Tắc Ứng Xử trong đó cũng chứa các số điện thoại Đường Dây Đạo Đức. Quy Tắc Ứng Xử và các số điện thoại có sẵn từ Điều Phối Viên Đạo Đức địa điểm của bạn. Đường Dây Đạo Đức cũng nên được dùng nếu các lời trình báo được thực hiện cho cấp trên có vẻ chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các Chủ Tịch Chi Nhánh và giám đốc cấp cao địa điểm chịu trách nhiệm triển khai chính sách này tại các doanh nghiệp của họ và tại địa điểm của họ.

Được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc vào ngày 28 tháng 1 năm 2010 và chỉnh sửa lần cuối ngày 30 tháng 10 năm 2018.


Print Friendly, PDF & Email